vitrail Tiffany Inspiration »K »

vitrail Tiffany Inspiration"K"

dimensions 80×60 cm